ghyosa di maiale, fonduta di pecorino tartufo e soya